Časté otázky

KeyGuard – SW systémové funkce

Personifikace přístupu ke klíčům

Pro každého uživatele je vytvořen unikátní osobní stupeň přístupu. Úroveň přístupu představuje kombinaci povolených klíčů,  časového úseku a v případě velkých systémů i povolené skříně

Jak přiřadit časovou periodu přístupu ke klíči

Úrovně přístupu mají pole „Časový interval“. Časové intervaly mohou zahrnovat 10 časových period – čas, den v týdnu, prázdniny, víkend, sudý-lichý den, individuální seznam dní. 

Jak přiřadit individuální časový harmonogram jednotlivým zaměstnancům

Ke každému zaměstnaci lze přiřadit individuální časový harmonogram přístupu ke klíčům. Například lze vypracovat seznam „První pracovní den“, takže zaměstnanec může mít přístup ke klíči dané místnosti pouze první den v měsíci. Všechny realizované přístupy jsou registrovány v protokolech zpráv. 

Lze vydávat skupinu klíčů?

Elektronický systém KeyGuard umí pracovat se seznamy klíčů (skupinami). To znamená, že je možné vytvořit seznam klíčů, který zahrnuje soupis místností, každý seznam má své jméno. Tento seznam je možné zahrnout do úrovně přístupu uživatele, a je možné vydávat klíče na základě celého seznamu, nebo jednotlivě individuálním výběrem.

Čas vrácení klíče

V nastavení ke každému klíči je možné uvést časové omezení –  klíč musí být vrácen do určeného času (např. do 18:00) nebo v určitém časovém rozmezí (možnost zapůjčení klíče na 120 minut). Pokud klíč není vrácen v nastaveném časovém rozmezí, systém aktivuje alarm. Ten alarm lze  zobrazit na obrazovce klíčového systému, síťového počítače, nebo  automaticky poslat formou SMS/emailu. 
Dále je možné naprogramovat reléové výstupy a aktivovat akustickou/optickou signalizaci, nebo informaci předat do dalšího integrovaného systému řízení správy budov

Je možné změnit jazyk systému?

Systém umožňuje přepínat jazyk online podle uživatele. Zvolíte jazyk v nastavení a obrazovka se přepne automaticky v závisslosti na použité přístupové kartě.

Jaká je kapacita úložiště pro historii událostí?

Celková kapacita  je 200 000 záznamů. Na základě objednávky  je možné kapacitu navýšit.
Systém vytváří záznamy pro každy klíč individuálně